Pettri Pettriotapo

Født 1. juli 1930
Død 10. februar 2019

Om seremonien

Begravelsen finnes sted i Stedje kyrkje. Rullestolbrukere kan kjøre helt frem til kirkedøren.
Minnestunder er alle hjertelig velkommen. Adressen finnes under.

Tid og sted for seremonien 15-02-2019 

Adresse til begravelsesseremonien

Værnes Kirke, Kirkevegen 66, 7500, Stjørdal

Adresse til minnestunden

Minnestund hjemme hos Kari, Vestsidevegen 1, 2662, Dovre